Kedves Olvasó!

Közeledik április 11., a költészet napja, József Attila születésnapja, s ez alkalomból újra játszani hívjuk Önt és kedves családját, immár hetedik alkalommal. A következő irodalmi kvíz kérdéseire Radnóti Miklós életrajzából és összes verseiből kaphat választ.
Az űrlapot 2018. április 3-ig tudja kitölteni

A legeredményesebb olvasók (családok) 2018. április 13-án pénteken a költészet napi ünnepségen vehetik át a könyvtár ajándékát a művelődési házban. 18 órakor kezdődő ünnepi műsorunk vendége az országhatárokon innen és túl ismert és népszerű Lyra együttes, amely a magyar irodalom gyöngyszemeiből válogatva megzenésített verseket ad elő és Barbinek Péter Jászai Mari-díjas színművész, akinek tolmácsolásában ismert magyar költők versei hangzanak el.
A műsorra minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés ingyenes.
Jó búvárkodást, kellemes versolvasást, sok sikert kívánunk!


 

Kedves Olvasó!

Közeledik április 11., a költészet napja, József Attila születésnapja, s ez alkalomból újra játszani hívjuk Önt és kedves családját, immár hetedik alkalommal. A következő irodalmi kvíz kérdéseire Radnóti Miklós életrajzából és összes verseiből kaphat választ.
Az űrlapot 2018. április 3-ig tudja kitölteni

A legeredményesebb olvasók (családok) 2018. április 13-án pénteken a költészet napi ünnepségen vehetik át a könyvtár ajándékát a művelődési házban. 18 órakor kezdődő ünnepi műsorunk vendége az országhatárokon innen és túl ismert és népszerű Lyra együttes, amely a magyar irodalom gyöngyszemeiből válogatva megzenésített verseket ad elő és Barbinek Péter Jászai Mari-díjas színművész, akinek tolmácsolásában ismert magyar költők versei hangzanak el.
A műsorra minden érdeklődőt szeretettel várunk, a belépés ingyenes.
Jó búvárkodást, kellemes versolvasást, sok sikert kívánunk!


 

1. A halál és a halálközeliség Radnóti költészetének egyik maghatározó témája, alapeleme. Születésekor meghalt ikertestvére és édesanyja, majd gyermekként elvesztette édesapját is. Hány éves volt a költő édesapja halálakor?

2. Radnóti Miklós és Gyarmati Fanni szerelme legendás volt, azonban amikor Csehországban tanult, megismerkedett egy német gépírókisasszonnyal. Nyáry Krisztián könyvében az áll, hogy felváltva írt verseket a két lányhoz. Mi volt a német gépírólány beceneve

3. 1930-ban megjelenik első kötete (e kötetben verseire még a pezsgő életkedv a jellemző; a költeményekben a római pásztorköltészet, a bukolika jellegzetességeit követi: a szerelem, a természet tisztelete, idillikus életforma). Mi a kötet címe?

4. A vészkorszak közeledtével,1938-ban lát napvilágot a hatodik verseskötete. Mi a kötet címe?

5. Beiratkozik a szegedi egyetem bölcsészkarára, ahol otthonosan érzi magát, számos barátra lel. Milyen szakos volt Radnóti?

6. 1934-ben bölcsészdoktorrá avatják. doktori értekezésének témája egy költőnő élete és munkássága. Ki volt ez a költőnő?

7. A magyar irodalomban szinte egyedülálló módon Radnóti Miklós szerelmi lírájának szinte egészét egyetlen személy, hitvese, Gyarmati Fanni ihlette. Mikor kötött házasságot Fannival?

8. Radnóti Miklóst 1944. november 9-én 21 társával együtt egy Győr megyei község mellett agyonlövik. Mi volt a község neve?

9. Utolsó versei viharkabátjának zsebében tömegsírba kerültek. Mi volt a kötet címe?

10. Mikor jelent meg – Tajtékos év címmel – posztumusz kötete?

11. Naplója nemcsak beszédes kortörténeti dokumentum, hanem teljes értékű irodalmi alkotás is. Mettől meddig vezette Radnóti a naplóját? (év, hónap)

12. Megrázó erejű prózai munkája arra a traumára utal, hogy születésekor elvesztette ikertestvérét és édesanyját is. Mi a címe ennek a prózai műnek?

MI A CÍME A VERSNEK? – 1. Én én vagyok magamnak, / s neked én te vagyok, / s te én vagy magadnak, / két külön hatalom. / S ketten mi vagyunk. / De csak ha vállalom.

2. „…szálltak a gyors behivók, szaporodtak a verstöredékek, / és szaporodtak a ráncok a szépmosolyú fiatal nők / ajka körül s szeme alján; elnehezedtek a tündér- / léptü leányok a háboru hallgatag évei közben.”

3. „…és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, / a csókok íze számban hol méz, hol áfonya, / s az iskolába menvén, a járda peremén, / hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én,”

4. „…tudom, hogy az vagy. Hitvesem s barátom, / csak messze vagy! Túl három vad határon. / S már őszül is. Az ősz is ittfelejt még? / A csókjainkról élesebb az emlék;”

5. „Oly korban éltem én e földön, / mikor besúgni érdem volt s a gyilkos, / az áruló, a rabló volt a hős, / s ki néma volt netán s csak lelkesedni rest, / már azt is gyűlölték, akár a pestisest.”

6. „Két karoddal átölelsz te, / ha félek. / Két karommal átölellek / s nem félek. / Két karodban nem ijeszt majd / a halál nagy / csöndje sem. / Két karodban a halálon, / mint egy álmon / átesem.”

7. „…nem nézek vissza többé s tudom, nem véd meg engem / sem emlék, sem varázslat, - baljós a menny felettem; / ha megpillantsz, barátom, fordulj el és legyints. / Hol azelőtt az angyal állt a karddal, - / talán most senki sincs.”

8. „Ember vigyázz, figyeld meg jól világod: / ez volt a múlt, emez a vad jelen, - / hordozd szivedben. Éld e rossz világot / és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, / hogy más legyen.”

9. „A holdtól cirmos éj mozdul fejem fölött / s zizzenve röppenő kis álmokat vadász. / S még mindig nem tudom elmondani neked, / mit is jelent az nékem, hogy ha dolgozom, / óvó tekinteted érzem kezem felett.”

10. „Alszik a szív és alszik a szívben az aggodalom, / alszik a pókháló közelében a légy a falon; / csönd van a házban, az éber egér se kapargál, / alszik a kert, a faág, a fatörzsben a harkály,”

11. „Ki nézi most tollat fogó kezünket, / ha betegen, fáradtan is, de mégis... / ki lesz az élő Mérték most nekünk? / Hogy összetörte már a fájdalom, / nézd, ezt a költeményt is.”

12. „…fizessetek nékem két erős cipőt és / elmegyek napnak Indiába sütni, hol / fehér uccákon reggel a lázadás szalad, / szép rőt haján a fiatal tömegekkel!”

13. „Itt még vizet fodroz a tóra lépő / apró pásztorleány / s felhőt iszik a vízre ráhajolva / a fodros birkanyáj.”

14. „Pedig bolond a jámbor / mert ott az otthonok / fölött régóta már csak / a perzselt szél forog, / hanyattfeküdt a házfal, / eltört a szilvafa, / és félelemtől bolyhos / a honni éjszaka.”

15. „Zsugorodj őszi levél hát! / zsugorodj, rettentő világ! / az égről hideg sziszeg le / és rozsdás, merev füvekre / ejtik árnyuk a vadlibák.”

16. „Erőszakos, rút kisded voltam én, / ikret szülő anyácska, - gyilkosod! / öcsémet halva szülted-é, / vagy élt öt percet, nem tudom,”

17. „…s állj meg fölöttünk is, mert megfagyunk / e háboruk perzselte télben itt, / ahol az ellenállni gyönge lélek / tanulja már az öklök érveit.”

18. „Madárfió se szól, az égből nap se tűz, / anyáknak sincsen már fia, / csupán véres folyóid futnak / tajtékosan, Hispánia!”

19. „És mindennap újszülött borzalommal élek / s oly nyugtalanul. Szeretőm karolásához is / gond íze járul s egyre vadabb bennem / a szomorúság.”

20. „Hány súlyos őszt és hány halált, / halálok vad sorát értem meg eddig én! / a süppedő avar szagával mindig / tömjén is száll felém.”

21. „Nevetni kész a rét, / mosolygós és kövér, / gyöngén ring ahonnan / asszonyom jődögél.”

22. „Tizennyolc éves és ha nélkülem van, / hallgatva jár, mint erdős partok / közt délidőn jár a nyári víz s / csillogó gondot ringat magában arról, / hogy sohasem telünk el a csókkal és / szomorú. Pirul a naptól már az őszi bogyó.”

23. „Lehetnének talán még emberek, / hisz megvan bennük is, csak szendereg / az emberséghez méltó értelem. / Mondjátok hát, hogy nem reménytelen.”

24. „A nyár zümmögve alszik és a fényes ég / magára vonta szürke fátyolát, / kutyám borzol, fölmordul s elrohan, / megugró árnyat lát a bokron át.”

25. „Egy megrémült levélen két vércsöpp csillogott, / s a törzsön szédelegve tornázott egy bogár. / Rézbőrü volt az alkony. És hősi a halál.”

NÉV *

LAKCÍM *

TELEFONSZÁM *

E-MAIL CÍM *

öt + nulla = ?
facebookyoutubeemail