Kedves Olvasó!

Közeledik április 11., a költészet napja, József Attila születésnapja, s ez alkalomból újra játszani hívjuk Önt és kedves családját. A következő irodalmi kvízt Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából a költő életrajzából és verseiből állítottuk össze.

Kitöltési határidő: 2019. március 29. péntek, 24 óra!

A legeredményesebb olvasók (családok) 2019. április 10-én szerdán 18 órakor a költészet napi ünnepségen vehetik át a könyvtár ajándékát.
Az irodalmi kvízhez jó búvárkodást, kellemes versolvasást, sok sikert kívánunk!


Balogh Istvánné könyvtárvezető,
Varga Zsolt igazgató

 


Kedves Olvasó!

Közeledik április 11., a költészet napja, József Attila születésnapja, s ez alkalomból újra játszani hívjuk Önt és kedves családját. A következő irodalmi kvízt Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából a költő életrajzából és verseiből állítottuk össze.

Kitöltési határidő: 2019. március 29. péntek, 24 óra!

A legeredményesebb olvasók (családok) 2019. április 10-én szerdán 18 órakor a költészet napi ünnepségen vehetik át a könyvtár ajándékát.
Az irodalmi kvízhez jó búvárkodást, kellemes versolvasást, sok sikert kívánunk!


Balogh Istvánné könyvtárvezető,
Varga Zsolt igazgató

 


Hol született Ady Endre? 1. Érkörtvélyesen 2. Érmindszenten 3. Érsekújváron *

Mi volt Ady édesanyjának neve? 1. Pásztor Mária 2. Hrúz Mária 3. Juhász Mária *

Melyik református kollégiumban végezte középiskolai tanulmányait? 1. nagyváradi 2. nagykárolyi 3. zilahi *

Érettségi után melyik jogakadémián folytatta tanulmányait? 1. nagyváradi 2. debreceni 3. pesti *

1899-ben melyik lapnak volt a munkatársa? 1. Huszadik század 2. Debrecen 3. Szabadság *

Mi a címe az első verseskötetének? 1. Új versek 2. Vér és arany 3. Versek *

Kinek ajánlotta az Új versek című kötetét Ady? 1. Csinszkának 2. Édesanyjának 3. Lédának *

Ki volt az alábbi költők közül Ady kortársa? 1. Vörösmarty Mihály 2. Berzsenyi Dániel 3. Babits Mihály *

Hogyan nevezi verseiben Ady élete nagy szerelmét, Brüll Adélt? 1. Lottinak 2. Lédának 3. Lillának *

Hogyan nevezi későbbi feleségét, Boncza Bertát? 1. Csacsinszky 2. Csacsinszka 3. Csinszka *

1918-ban kinek a biztatására adta ki A halottak élén című kötetét? 1. Hatvany Lajos 2. Babits Mihály 3. Bölöni György *

Mi a címe halálos betegen írt utolsó versének? 1. Valaki útravált belőlünk 2. Üdvözlet a győzőnek 3. Én fiatal maradok *

1909-ben melyik folyóirat szentelt külön számot Ady Endrének? 1. Népszava 2. Világ 3. Nyugat *

Az „Új versek” után Ady minden versének címében a szavak száma egy misztikus-szent szám. Melyik az? 1. Két szó 2. Három szó 3. Hét szó *

 „Uram, láss meg Te is engemet, / Mindennek vége, vége. / Békíts ki Magaddal s magammal, / Hiszen Te vagy a Béke.” *

 „Az egész élet bennem zihál, / Minden, mi új, felém üget, / Szent zűrzavar az én sok álmom, / Neked minden álmod süket, / Hasítsd ki hát aranyszügyed.” *

 „Elért az Ősz és súgott valamit, / Szent Mihály útja beleremegett, / Züm, züm: röpködtek végig az uton / Tréfás falevelek.” *

 „Hisz rajtad van krőzusságom nyoma / S hozzám tartozni lehetett hited, / Kinek mulását nem szabad, hogy lássák, / Kinek én úgy adtam az ölelést, / Hogy neki is öröme teljék benne, / Ki előttem kis kérdőjel vala / S csak a jöttömmel lett beteljesedve *

 „Állni gyászban, súlyos ezüstben, / Fuldokolni a fáklyafüstben. / Zörgő árnyakkal harcra kelni, / Fojtott zsolozsmát énekelni.” *

 „Itt halok meg, nem a Dunánál. / Szemem nem zárják le csúf kezek. / Hív majd a Szajna s egy csöndes éjen / Valami nagy-nagy, / Bús semmiségbe beleveszek.” *

 „Nekem egyforma, az én fülemnek, / Ha kéj liheg vagy kín hörög, / Vér csurran vagy arany csörög.” *

 „Csaló játékba sohse fognál, / Aranyba öntve mosolyognál / Az ágyam előtt.” *

 „Vagyok tékozló és eretnek, / De ott engem szánnak, szeretnek. / Engem az én falum vár.” *

 „Verecke híres útján jöttem én, / Fülembe még ősmagyar dal rivall, / Szabad-e Dévénynél betörnöm / Új időknek új dalaival?” *

 „Szállunk a Nyárból, űzve szállunk, / Valahol az Őszben megállunk, / Fölborzolt tollal, szerelmesen.” *

 „De Tűz és Tűz, én ifjú testvéreim, / Jaj, a Tüzet ne hagyjátok kihalni, / Az Élet szent okokból élni akar / S ha Magyarországra dob ki valakit, / Annak százszorta inkább kell akarni.” *

 „A tolakodó Gráciát ellöktem, / Én nem bűvésznek, de mindennek jöttem, / A Minden kellett s megillet a Semmisem.” *

 „Dalolj, dalolj. Idegen fiad / Daltalan tájra megy, szegény: / Koldus zsivaját a magyar Ég, / Óh, küldi már felém.” *

 „Katonáimat elbocsájtom, / Fegyvereiket isten ójja. / Idegen zsoldban is azok legyenek, / Kik nálam egykor voltanak: / Álmoknak légiója.” *

 „Szivük izzik, agyuk jégcsapos, / A Föld reájuk fölkacag / S jég-útjukat szánva szórja be / Hideg gyémántporral a Nap.” *

 „Világok pusztulásán / Ősi vad, kit rettenet / Űz, érkeztem meg hozzád / S várok riadtan veled.” *

 „(Leszitálni láttál / Égből eső-márványt?) / »Láttam az egeken / Fekete szivárványt.” *

 „Raktárra hordják mindenik portékát, / Eladó minden, hogyha van vevő: / Hírnév, dicsőség, hevülés, barátság, / Rajongás, hit, eszmény és szerető.” *

NÉV *

E-MAIL *

TELEFON *

hat + kilenc = ?
facebookyoutubeemail